Η πραγματική εικόνα των έργων πιθανόν να διαφέρει ανάλογα με την οθόνη προβολής και είναι ανώτερη από τις φωτογραφίες.

Λίμνη Πλαστήρα
Αισιοδοξία
Λίμνη Δόξα
Άνοιξη 2
Άνοιξη 1
Αμυγδαλιές
Αμυγδαλιές 2
Άνοιξη 3 – Τουλίπες
Φθινόπωρο 1
Φθινόπωρο 4
Φθινόπωρο 2
Σταροχώραφο
Φθινόπωρο 3
Φθινόπωρο – Χειμώνας