Η πραγματική εικόνα των έργων πιθανόν να διαφέρει ανάλογα με την οθόνη προβολής και είναι ανώτερη από τις φωτογραφίες.

Αστρικό νεφέλωμα 6
Αστρικό νεφέλωμα 5
Αστρικό Νεφέλωμα 2
Αστρικό Νεφέλωμα 4
Αστρικό Νεφέλωμα 3
Αστρικό Νεφέλωμα 1