Λεπτομέρεια από παλιά πόρτα 3

Λάδι σε καμβά - 30 x 30