Λεπτομέρεια από παλιά πόρτα 2

Λάδι σε καμβά - 32 x 24