Λεπτομέρεια από παλιά πόρτα 1

Λάδι σε καμβά - 30 x 30