Κολώνα – Γέφυρα Δεβοσέτου – Αργοστόλι

Λάδι σε καμβά - 60cm x 40cm