Τρύγος

Λάδι σε καμβά - 60cm x 40cm

Μια ακόμα παιδική μνήμη! Το αμπέλι ήταν στον κάμπο, οι κόφες φορτώνονταν στο γάιδαρο, για να φτάσουν μέχρι το χωριό στο λινό !!