Τρίπτυχο – Γλάροι στη Θάλασσα

Λάδι σε καμβά - 3 x (30cm x 100cm)

Γλάροι , τα πουλιά σύμβολα του πελάγους. Μια σύντομη ξεκούραση σ’ ένα βράχο και μετά πτήση για τροφή. Ελευθερία.