Φλίπερ

Λάδι σε καμβά - 40cm x 30cm

Ιχνογραφώντας την πιθανή πορεία μιας μπάλας ή η πορεία και κατάληξη μιας ιδέας.