Σχολείο

Λάδι σε καμβά - 90cm x 70cm

Ένα σχολείο που αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή. Ένα σχολείο που θέλουμε. Κάπως έτσι…..