Κάλες

Λάδι σε καμβά - 40cm x 60cm

Αγαπημένα , εντυπωσιακά. Πάντα συνδέονται με θύμισες από την αυλή της νόνας.