Πρώτοι Αριθμοί

Λάδι σε καμβά - 60cm x 40cm

Τα «στοιχειώδη σωματίδια» του μαθηματικού σύμπαντος! Άπειροι! Ο μεγαλύτερος γνωστός πρώτος αριθμός είναι πλέον ο 2^57885161 – 1, ένας αριθμός 17 εκατομμυρίων ψηφίων! Η μουσική των Μαθηματικών ! Μαγεία!