Καταιγισμός Ιδεών

Λάδι σε καμβά - 90cm x 60cm

Ελεύθερη , αυθόρμητη έκφραση ιδεών ,παραγωγή ιδεών. Απελευθέρωση της σκέψης.