Πόλη

Λάδι σε καμβά - 90cm x 60cm

Τι άλλο θα χαρακτήριζε μια πόλη από τα ψηλά της κτήρια!! Κτήρια ενσωματωμένα σ’ έναν ενιαίο ιστό.