Παλιά Παπούτσια

Λάδι σε καμβά - 25cm x 20cm

Πόσες φορές αγαπάμε παλιωμένα πράγματα δεμένα μαζί μας!!! Πόσες ιστορίες έχουν να πουν!!