Μουσική

Λάδι σε καμβά - 70cm x 30cm

Ιχνογραφώντας την μουσική.