Αντανακλάσεις

Λάδι σε καμβά - 70cm x 50cm

Αντανάκλαση , ένα είδωλο ελαφρώς παραπλανητικό , αντεστραμμένο. Μια συμμετρία στη γεωμετρία του χώρου.