Βράχοι στη Θάλασσα

Λάδι σε καμβά και πέτρα- 24cm x 18cm