Μονοπάτια στον Ήλιο

Λάδι σε καμβά - 45cm x 35cm

Δεν μπορώ να κοιτάξω απευθείας αυτό το αστέρι ζωοδότη της γης. Μπορώ να το νιώσω! Έφτιαξα μυστικά μονοπάτια να ταξιδέψει ο νους μου ως εκεί!