Στρόβιλοι

Λάδι σε καμβά - 60cm x 30cm

Επαναλαμβανόμενες δίνες, σπειροειδές μοτίβο. Κυκλικός χορός.