Γέφυρα Δεβοσέτου – Αργοστόλι

Λάδι σε καμβά - 70cm x 40cm

Νυχτερινή εικόνα του Αργοστολίου από την ιστορική γέφυρα στην παλιά της μορφή. Οι λεπτομέρειες της πέτρας κάτω από το κίτρινο φως του φανοστάτη και οι αντανακλάσεις στα νερά της λιμνοθάλασσας του κούταβου.