Η πραγματική εικόνα των έργων πιθανόν να διαφέρει ανάλογα με την οθόνη προβολής και είναι ανώτερη από τις φωτογραφίες.

Αστρικό Νεφέλωμα 4
Αστρικό Νεφέλωμα 1
Αστρικό Νεφέλωμα 2
Αστρικό Νεφέλωμα 3